Central List of Other Backward Castes (OBCs): Jharkhand


State : Jharkhand
Entry No.
Caste / Community
1
Abdal
2
Aghori
3
Amaat
4
Bagdi
5
Bakho (Muslim)
6
Banpar
7
Barai
8
Barhai, Vishwakarma
9
Bari
10
Beldar
11
Bhar
12
Bhaskar
13
Bhat, Bhatt, Bhat (Muslim)
14
Bhathiara (Muslim)
15
Bind
16
Bhuihar, Bhuiyar
17
Chain, Chayeen
18
Chapota
19
Chandrabanshi (Kahar)
20
Chanou
21
Christian converts from Other Backward Classes
22
Christian converts from Scheduled Castes
23
Churihar (Muslim)
24
Dafali (Muslim)
25
Dangi
26
Devhar
27
Dhamin
28
Dhanuk
29
Dhanwar
30
Dhekaru
31
Dhimar
32
Dhobi (Muslim)
33
Dhunia (Muslim)
34
Gaddi
35
Gandharb, Gandarbh
36
Gangai (Nagesh)
37
Gangota, Gangoth
38
Ghatwar
39
Godi (Chhava)
40
Goud
41
Gulgaliya
42
Idrisi or Darzi (Muslim)
43
Jogi (Jugi)
44
Kadar
45
Kaivartta, Kaibartta
46
Kagzi
47
Kalandar
48
Kamar (Lohar, Karmakar), Visvakarma
49
Kanu
50
Kapadia
51
Kasab (Kasai) (Muslim)
52
Kewat (Keot)
53
Khangar
54
Khatik
55
Khatwa
56
Khatwe
57
Khelta
58
Khetauri, Khatauri
59
Kochh
60
Korku
61
Kosta, Koshta
62
Kulahia
63
Kurmi, Kurmi (Mahto)
64
Kushwaha (Koeri)
65
Laheri
66
Madar
67
Madari (Muslim)
68
Mehtar, Halalkhor, (Muslim) Lalbegi, Bhangi
69
Majhwar
70
Malar (Malhor)
71
Mali (Malakar)
72
Mallah (Surhiya), Kewat Murawari
73
Mangar (Magar)
74
Markande
75
Maulik
76
Mauriari, Mauriaro, Mauriara
77
Miriasin (Muslim)
78
Mirshikar (Muslim)
79
Momin (Muslim), Julaha, Ansari
80
Mukri (Mukeri) (Muslim)
81
Nagar (This does not include Maithili Brahmins and immigrant Nagars from other States who are Brahmins and Baniyas)
82
Nai
83
Naiya
84
Nalband (Muslim)
85
Namshudra
86
Nat (Muslim)
87
Nonia, Nunia
88
Pahira
89
Pal (Bherihar-Gaderi), Gaderia
90
Pamaria (Muslim)
91
Pandi
92
Pinganiya
93
Pradhan
94
Prajapati (Kumbhar)
95
Rajbanshi (Risiya and Poliya)
96
Rajbhar
97
Rajdhobi
98
Rangwa
99
Rangrez (Muslim)
100
Rauttiya
101
Rayeen or Kunjra (Muslim)
102
Sauta (Sota)
103
Sayee (Muslim)
104
Shekhra
105
Shershahbadi
106
Shivhari
107
Sonar, Sunar
108
Sukiyar
109
Tamariya
110
Tamoli, Tamboli
111
Tanti (Tatwa), Tati, Tatin
112
Teli
113
Tharu
114
Thakurai (Muslim)
115
Tikulhar
116
Tiyar
117
Turha
118
Yadav (Gwala, Ahir, Gope), Mehar, Sadgop
119
Saikalgar (Sikligar) (Muslim)
120
Chik (Muslim)
121
Bairagi
122
Sudi, Halwai, Roniyar, Pansari, Modi, Kasera, Kesarwani, Thathera, Patwa, Sinduriya- Bania, Mahuri-Vaishya, Awadh-Bania/Adrakhi, Agrahari-Vaishya
123
Dhankar
124
Kalal, Eraqui
125
Kalwar
126
Parya
127
Kaura
128
Chhipi
129
Mayra(Maira) Modak

2 comments

  1. Site should provide the user the data of the total number of people belonging to that cast and the percentage of it.

    Like

  2. Caste Kulu/gorai has not been included included in central list of OBC category, though these caste has been included in under category of BC(annexture-1) at sr. no121 in Jharkhand BC-1 list
    Kindly arrange to include the said caste Kulu gorai in Central list of OBC category

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s