Central List of Other Backward Castes (OBCs): Utter Pradesh


State: Utter Pradesh
Entry No.
Caste / Community
1
Ahir, Yadav
2
Arakh, Arakvanshiya
3
Kachhi Kachhi-Kushwaha, Shakya
4
Kahar, Tanwar, Singhariya
5
Kewat or Mallah
6
Kisan
7
Koeri Koiri
8
Kumhar, Prajapati
9
Kurmi, Kurmi-Sainthwar/Kurmi-Mall, Kurmi- Patanwar
10
Kasgar
11
Kunjra or Rayeen
12
Gosain
13
Gujar
14
Gaderia
15
Gaddi, Ghosi
16
Giri
17
Chikwa Qassab, (Qureshi), Kasai/ Qassai, Chak,
18
Chhipi, Chhipe
19
Jogi
20
Jhoja
21
Dafali
22
Tamoli, Barai, Chaurasia
23
Teli, Samani, Rogangar, Teli Malik (Muslim), Teli Sahu, Teli Rathore
24
Darzi
25
Dhivar Dhiver
26
Naqqal
27
Nat (excluding those who are included in Scheduled Castes)
28
Nayak
29
Faqir
30
Banjara Mukeri, Ranki, Mekrani
31
Barhai, Badhai, Viswakarma, Ramgarhia
32
Bari
33
Bairagi
34
Bind
35
Biyar
36
Bhar
37
Bhurji, Bharbhuja, Bharbhunja, Bhooj, Kandu
38
Bhathiara
39
Mali, Saini, Baghban
40
Manihar, Kacher, Lakher, Lakhera (excluding Lakhera sub-caste of Brahmans in Tehri Garhwal region), Churihar
41
Murao or Murai Maurya
42
Momin (Ansar, Ansari), Julah
43
Mirasi
44
Muslim Kayastha
45
Naddaf (Dhunia), Dhunia, Mansoori, Behna, Kandere, Kadere, Pinjara
46
Marchha
47
Rangrez, Rangwa
48
Lodh, Lodha, Lodhi, Lodhi-Rajput
49
Lohar, Luhar, Saifi
50
Lonia, Noniya, Luniya, Gole Thakur, Nunere
51
Sonar, Sunar
52
Halwai
53
Hajjam (Nai), Salmani, Nai, Sain (Nai)
54
Halalkhor, Hela, Lalbegi (other than those who are included in the list of Scheduled Castes)
55
Dhobi(other than those who are already included in the list of Scheduled Castes for UP)
56
Mewati, Meo
57
Saqqa-Bhisti, Bhisti-Abbassi
58
Koshta/Koshti
59
Khumra, Sangtarash, Hansiri
60
Patwa, Patua, Pathar (excluding Agarwala, Deobansi, Kharewal or Khandelwal who are sub-caste of Baniya and Kharwar who claim to the rank of Rajput) Tatwa
61
Atishbaz, Darugar
62
Madari
63
Nalband, Sais
64
Bhand
65
Mochi (excluding those who are included in the List of SC of Uttar Pradesh)
66
Raj (Memar)
67
Sheikh Sarvari (Pirai), Peerahi
68
Aheria/ Aheriya
69
Bot (does not include ‘Bhotia’ who are already in the list of ST in UP)
70
Kuthaliya Bora (belonging to Almora, Pithoragarh, Bageswar and Nainital Districts)
71
Kalal, Kalwar, Kalar
72
Dohar
73
Kasera, Thathera, Tamrakar Kalaikar
74
Rai Sikh (Mahatam)
75
Unai Sahu
76
Gada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s